Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Българска фондация Биоразнообразие
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Веслец 39-41 карта
Телефони: 02)931-61-83
Факс: (02)931-61-83
Email: bbf@biodiversity.bg
rossen.vassilev@biodiversity.bg
Url: http://www.bbf.biodiversity.bg
Тематики
Зоология, Ботаника, Екология
Статус
Активен
Кодове 978-954-9959
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Росен Василев Лице за контакт
Румяна Иванова изп. директор Отговорно лице