Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация за регионално развитие
Адрес
Град: Видин  3700
Улица/квартал: ул. Баба Тонка бл. 5 карта
Телефони: +359 888 639 170
Email: andrian@mail.bg
Url: http://www.frr-bg.org
Тематики
Християнска религия, Религия и теология
Статус
Спрял да издава
Кодове 978-619-91095  (Стари кодове: 978-954-92940)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Андриан Александров изп. директор Отговорно лице