Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Стар Бент
Адрес
Град: Дупница  2600
Улица/квартал: Хан Крум 2 карта
Телефони: 0888 010-141
Тематики
Изкуство, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90062
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Василев Георгиев Отговорно лице