Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИК Арка
Адрес
Град: София  1126
Улица/квартал: ул. Димитър Димов 15 карта
Телефони: (02)963-18-03
Факс: (02)963-18-03
Email: arka52@abv.bg
pravdamiteva@abv.bg
Тематики
Медицина, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-8356
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Правда Илиева Митева Отговорно лице