Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ВАЯН - Ваня Кръстева
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Веслец 40 вх. А ет. 3 карта
Телефони: +359 2 983 33 45; +359 882 435 044
Email: helicon_design@abv.bg
Тематики
Изкуство, Поезия, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-91093  (Стари кодове: 978-619-90652, 978-954-92664)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ваня Кръстева Добрева Отговорно лице