Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Милен Замфиров Замфиров
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: ул. Васил Друмев 7 вх. Б карта
Телефони: +359 886 314 159
Email: m.zamfirov@fppse.uni-sofia.bg
Url: http://www.signlanguage-bg.com
Тематики
Образование, просвета, специално образование, Книги на Брайл
Статус
Активен
Кодове 978-619-91067
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милен Замфиров Замфиров Отговорно лице