Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Национален статистически институт
Адрес
Град: София  1038
Улица/квартал: ул. Панайот Волов 2 карта
Телефони: +359 2 985 75 15; +359 2 985 75 21
Email: ailkova@nsi.bg
zbobeva@nsi.bg
Url: http://www.nsi.bg
Тематики
Периодични издания, Математика и статистика, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-619-155  (Стари кодове: 978-954-2997, 978-954-9680)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Здравка Бобева Лице за контакт
доц.д-р Атанас Атанасов председател Отговорно лице
Антоанета Илкова Лице за контакт