Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Национален статистически институт
Адрес
Град: София  1038
Улица/квартал: ул. Панайот Волов 2 карта
Телефони: (02)985-77-29
Email: publikacii@nsi.bg
Url: http://www.nsi.bg
Тематики
Периодични издания, Математика и статистика, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-619-155  (Стари кодове: 978-954-2997, 978-954-9680)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Любомир Блатски началник отдел Публикации и пресцентър Лице за контакт Телефони: +359 2985-77-29
Факс: (02)985-77-99
Ренета Инджова директор Отговорно лице