Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИПК Светлина
Адрес
Град: Ямбол  8600
Улица/квартал: ул. Милин камък 8 карта
Телефони: +359 46 669 495, +359 46 669 496
Факс: +359 46 669 492
Email: ipk_svetlina@abv.bg
Тематики
История, Художествено-документална литература, Учебници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7020  (Стари кодове: 978-954-8850)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Димитров Клисурски изпълнителен директор Отговорно лице