Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Лукс рационис
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: ул. Гогол 21 карта
Телефони: +359 2 944 19 13, +359 884 111 212
Email: luxrationis@luxrationis.eu
Url: http://www.luxrationis.eu
Тематики
Научно-популярна литература, Биографии, Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-92238
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Рада Георгиева Пангелова управител Отговорно лице
Илия Богданов Белитов управител Лице за контакт