Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Адиком
Адрес
Град: Бургас  8001
Улица/квартал: жк Лазур бл. 18 ет. 2 карта
Телефони: +359 888 922 969
Тематики
Нумизматика
Статус
Активен
Кодове 978-954-90801
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Върбанов Лице за контакт
Радка Радкова Върбанова Отговорно лице