Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Горен Дунав"
Адрес
Град: с. Каран Върбовка, област Русе  7163
Улица/квартал: ул. Паисий Хилендарски 11 карта
Телефони: +359 81 461 319, +359 886 210 797
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90657
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Исмаил Ибишев Келов председател Отговорно лице