Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Озон Ентъртейнмънт
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: ул. Акад. Борис Стефанов 35 карта
Телефони: +359 700 206 96
Email: contacts@ozone.bg
Url: http://www.ozone.bg
Тематики
Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7511
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мартина Попова Лице за контакт
Любомир Симеонов Бабуров Отговорно лице