Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Асоциация КИЕЕС
Адрес
Град: Русе  7020
Улица/квартал: ул. Студентска 7 карта
Телефони: +359 887 468 404
Email: tiliev@uni-ruse.bg
Тематики
Научно-популярна литература, Наука, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-92403  (Стари кодове: 978-619-91941)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Теодор Божидаров Илиев Отговорно лице