Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Славейков 1 Б карта
Телефони: (02)988-32-69, (02)980-32-50
Факс: (02)980-32-50
Email: nllb@abv.bg
Url: http://www.nllb.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Научно-популярна литература, Учебници, Книги на Брайл, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-170
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Спас Михайлов Карафезов председател на УС Отговорно лице