Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Пудел.БГ
Адрес
Град: София  1421
Улица/квартал: жк Лозенец, бул. Черни връх 22 карта
Телефони: +359 879 149 499
Email: shop@poodle.bg
Url: http://www.poodle.bg
Тематики
Домашни животни
Статус
Активен
Кодове 978-619-92790
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Стела Андреева Райчева управител Отговорно лице