Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен
Адрес
Град: Шумен  9700
Улица/квартал: ул. Университетска 115 карта
Телефони: +359 893 365 665
Email: su_izd@abv.bg
i.nikolova@shu.bg
Url: https://izdatelstvo.shu.bg/
Тематики
Философия, Литература, езикознание, лингвистика, Учебници за ВУЗ, История, География
Статус
Активен
Кодове 978-619-201  (Стари кодове: 978-954-577)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
инж. Илияна Николова ръководител Отговорно лице