Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Делфи
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Никола Ракитин 2 ет. 6 карта
Телефони: (02)943-00-31
Факс: (02)943-00-31
Email: delphy@bgnet.bg
delphybg@spnet.net
Тематики
Право, Енциклопедии, справочници, речници, Учебници, Промишленост, бизнес и мениджмънт, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8630
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Боянов Николов Отговорно лице