Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Димо Желев Желев
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Съединение 41 вх. В ет. 3 ап. 14 карта
Телефони: +359 898 409 002
Email: dimo.jelev.drs@gmail.com
Тематики
Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91673
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димо Желев Желев Отговорно лице