Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Областен съвет на БСП Пловдив
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Кръстьо Пастухов 18 карта
Телефони: +359 887 508 272
Email: obls.bsp.pld@gmail.com
Url: http://www.bsp-oblspl.org
Тематики
Обществени науки, социология, Вътрешна политика, международна политика, Обществено управление
Статус
Активен
Кодове 978-619-91183
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александра Константинова Берданкова Лице за контакт
Георги Тодоров Гергов Отговорно лице