Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
СТИКЕРИ-БЕ
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Клокотница 1 карта
Телефони: (052)953-395
Email: office@stikeri.be
Url: http://www.stikeri.be
Тематики
Социални грижи, социално осигуряване
Статус
Активен
Кодове 978-619-90173
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Михаил Ковачев Отговорно лице