Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Българско историческо наследство
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Марин Дринов 3 ап. 12 карта
Телефони: 0886 171-175
Email: contact@bhhfoundation.org
Url: http://www.bhhfoundation.org
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-954-8536  (Стари кодове: 978-954-91983)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кирил Ангелов Ненов председател на УС Отговорно лице