Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
КИНГ 2001
Адрес
Град: София  1582
Улица/квартал: жк Дружба 2 бл. 415 вх. Г карта
Телефони: +359 895 588 683
Email: king2001@mail.bg
Тематики
Икономика, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7613  (Стари кодове: 978-954-9518)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кинка Чавдарова Лице за контакт
Бонка Милотинова Отговорно лице