Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Медиа бокс
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Пирин 8 вх. Б карта
Телефони: +359 888 154 228
Факс: +359 52 808 097
Email: media_box@abv.bg
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-619-90472
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Хараламби Василев Касабов управител Отговорно лице