Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Асоциация за противодействие на икономическите измами
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: жк Изгрев ап. 10 карта
Факс: (02)962-74-98
Email: info@acefraud.org
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-954-91880
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1700
Улица/квартал: Студентски град 6 вх. A ап. 14 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Петров Динев председател на УС Отговорно лице