Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Екстрем
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: жк Яворов, ул. Иван Асен II 33 карта
Телефони: +359 877 909 935
Email: gherdjikov@gmail.com
Тематики
Философия, Учебници за СОУ
Статус
Спрял да издава
Кодове 978-619-7532  (Стари кодове: 978-954-8418)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. Сергей Стоилов Герджиков Отговорно лице