Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Екстрем
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: Студентски град бл. 7 вх. A карта
Телефони: (02)975-82-01
Email: extrempress@hit.bg
Тематики
Философия, Учебници за СОУ
Статус
Активен
Кодове 978-954-8418
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. Сергей Стоилов Герджиков Отговорно лице