Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт за исторически изследвания - БАН
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Шипченски проход 52 бл. 17 карта
Телефони: (02)870-85-13
Факс: (02)870-21-93
Email: ihistory@ihist.bas.bg
Url: http://www.ihist.bas.bg
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-954-2903  (Стари кодове: 978-954-90552, 978-954-92267)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. дин Илия Тодев директор Отговорно лице