Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Градска художествена галерия "Борис Георгиев" - Варна
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Любен Каравелов 1 карта
Телефони: +359 52 612 363
Email: artgalleryvarna@abv.bg
Url: http://www.varnacityartgallery.com
Тематики
Изкуство
Статус
Активен
Кодове 978-619-90521
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Пламена Димитрова - Рачева директор Отговорно лице