Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Дийор Принт
Адрес
Град: София  1407
Улица/квартал: ул. Сребърна 14 карта
Телефони: +359 2 491 85 84
Факс: +359 2 862 40 89
Email: office@dijorprint.com
Url: http://www.dijorprint.com
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90244
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Владимир Михайлов Отговорно лице