Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Регионална библиотека "Христо Смирненски" - Хасково
Адрес
Град: Хасково  6300
Улица/квартал: пл. Свобода 19 карта
Телефони: +359 38 622 168, +359 879 140 322
Email: dir_lib_hs@abv.bg
Url: http://www.library-haskovo.org
Тематики
Библиография и библиотекознание, Биографии, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-619-7230
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анна Стоянова Щилянова директор Отговорно лице