Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ОМОФОР
Адрес
Град: София  1407
Улица/квартал: бул. Черни връх 68 ет. 1 ап. 1 карта
Телефони: +359 2 987 16 55; +359 888 476 879
Email: omophor@gmail.com
gergana.ik@gmail.com
Url: http://www.omophor.com
Тематики
Християнска религия, Периодични издания
Статус
Активен
Кодове 978-954-2972  (Стари кодове: 978-954-9700)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Къща за птици
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Асен Златаров 32 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илиана Александрова управител Отговорно лице
Гергана Икономова Лице за контакт