Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Malina Jordanova
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: жк Красно село бл. 211 вх. А карта
Телефони: +359 886 801 997
Email: mjordan@bas.bg
Тематики
Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-90601
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Малина Миткова Йорданова Отговорно лице