Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Светът на книгите
Адрес
Град: Варна  9023
Улица/квартал: жк Владислав Варненчик бл. 216 вх. 2 ет. 8 ап. 59 карта
Телефони: +359 898 679 414
Email: svetanaknigite@gmail.com
tiferet@abv.bg
Url: https://www.svetanaknigite.com/
Тематики
Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-619-7753  (Стари кодове: 978-619-7449)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.svetanaknigite.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Росиян Крумов Панайотов управител Отговорно лице
Веселин Георгиев Лице за контакт