Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фортуна - Дулово
Адрес
Град: Дулово  7650
Улица/квартал: ул. Васил Левски 7 карта
Телефони: +359 878 514 727
Email: fortuna.dulovo@gmail.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91219
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Румяна Терзиева Отговорно лице
Мариана Маринова Лице за контакт