Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Радка Илиева Гайдарова
Адрес
Град: Плевен  5800
Улица/квартал: ул. Панайот Волов 59 карта
Телефони: +359 878 942 239
Email: rgaydarova@abv.bg
Тематики
Психология, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91212
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Радка Илиева Гайдарова Отговорно лице