Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Антикорупционен фонд"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Княз Борис 71 ап. офис 2 карта
Телефони: +359 2 907 97 00
Email: acf@acf.bg
Url: http://www.acf.bg
Тематики
Обществени науки, социология, Вътрешна политика, международна политика, Право
Статус
Активен
Кодове 978-619-91610
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Бойко Станкушев Отговорно лице