Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Николай Колев
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: жк Гео Милев, ул. Проф. д-р Г. Павлов 36 карта
Телефони: +359 888 495 847
Email: nikolayvkolev@gmail.com
Url: http://newmediastudies.eu
Тематики
Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-619-91560
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://newmediastudies.eu
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Валентинов Колев Отговорно лице