Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Анарес
Адрес
Град: София  1142
Улица/квартал: Карнеги 24 ет. 4 ап. 4 карта
Телефони: 0889 540-060
Email: anarresbooks@gmail.com
Url: http://www.anarresbooks.org
Тематики
Философия, Икономика, Обществени науки, социология, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7166  (Стари кодове: 978-954-92985)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петър Пиперков директор Отговорно лице