Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Човешката библиотека
Адрес
Град: София  1421
Улица/квартал: ул. Миджур 28 карта
Url: http://www.choveshkata.net
Тематики
Фантастика, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90514  (Стари кодове: 978-954-92241)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Атанас Петков Славов председател на УС Отговорно лице