Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Импера Принт
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Цар Самуил 153 карта
Телефони: +359 2 936 75 04, +359 897 855 706
Email: simeonova.monika@gmail.com
imperaet@gmail.com
Url: http://www.imperaprint.bg
Тематики
Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-90471
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Моника Иванова Симеонова управител Отговорно лице