Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт за изследване на изкуствата БАН
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Кракра 21 карта
Телефони: + 359 2 944 24 14
Email: infoartstudies@gmail.com
Url: https://artstudies.bg/
Тематики
Изкуство, Архитектура и дизайн, Живопис и рисуване, Музика, Филм и кинематография, Театър и драма
Статус
Активен
Кодове 978-619-7619  (Стари кодове: 978-954-8594, 978-954-90447, 978-954-91697)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р Емануел Мутафов директор Отговорно лице
Тереза Бачева Лице за контакт