Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ЕЙЧ ЕНД ЕС МЕДИЯ
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Солунска 4 вх. 1 ет. 3 ап. 6 карта
Телефони: +359 878 786 840
Email: h.hubenov@12mag.net
Тематики
Изкуство, Фотография, Мода
Статус
Активен
Кодове 978-619-90800
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.12mag.net
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Хубен Хубенов управител Отговорно лице