Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Антони Начев
Адрес
Град: Пловдив  4003
Улица/квартал: ул. Карловска 17 карта
Телефони: +359 32 952 408
Email: nachevplovdiv@yahoo.com
Url: http://plants.dir.bg/
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Естествени науки, природознание
Статус
Активен
Кодове 978-619-90497
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Антони Светославов Начев Отговорно лице