Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Благоговение
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: жк Бриз, ул. Илия Пенев 22 карта
Телефони: +359 885 334 625
Email: elixiria@gmail.com
Url: http://www.elixiria.bg
Тематики
Дъновизъм
Статус
Активен
Кодове 978-619-7374  (Стари кодове: 978-619-90254)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Константин Илиев Йотов Отговорно лице