Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ракета
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: жк Дружба 1, ул. Поручик Христо Топракчиев 11 карта
Телефони: +359 887 027 307
Email: office@bgkniga.bg
Url: http://www.bgkniga.bg
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Изкуство, Икономика, Психология, Обществени науки, социология, Поезия, Вътрешна политика, международна политика, История, Детско-юношеска литература, Художествена литература
Статус
Активен
Допълнителна информация
Ракета е импринт на БГкнига ЕАД
Кодове 978-619-229  (Стари кодове: 978-954-8228, 978-619-7198)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.bgkniga.bg
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Диана Бойчева изпълнителен директор Отговорно лице