Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Деметра
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Акад. Георги Бончев 8 карта
Телефони: (02)979-38-38
Email: demetra@math.bas.bg
demetra@gbg.bg
Тематики
Обществени науки, социология, Учебници за ВУЗ, Математика и статистика, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9526
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петър Спасов Ташев Отговорно лице