Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Инвестпрес
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Акад. Георги Бончев 6 карта
Телефони: (02)870-43-61
Факс: (02)870-43-61
Тематики
История, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-90571
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Росица Серафимова Койчева Отговорно лице