Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Денница
Адрес
Град: Русе  7004
Улица/квартал: ул. Плиска 91 вх. Г карта
Телефони: +35982 443 777
Email: palejevi@gmx.com
Тематики
Фолклор и етнология, Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8701
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Йордан Йорданов Палежев Отговорно лице