Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Веселка Радева
Адрес
Град: Кюстендил  2500
Улица/квартал: жк Герена бл. 189 вх. А ет. 6 ап. 17 карта
Телефони: +359 895 767 030
Email: genradeva7@gmail.com
Тематики
Икономика, Право
Статус
Активен
Кодове 978-619-91994
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
адв. д-р инж. Веселка Генадиева Радева Отговорно лице