Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Примакс
Адрес
Град: Русе  7000
Улица/квартал: ул. Хан Крум 6-8 ап. офис 5Б карта
Телефони: +359 82 822 303, +359 878 552 225
Email: primax@primaxbg.com
primaco@primaxbg.com
mario@primaxbg.com
Тематики
Икономика, Учебници за ВУЗ, История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7242  (Стари кодове: 978-954-90139, 978-954-9972, 978-954-8675)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Марио Георгиев Мокрев управител Отговорно лице
Ивайло Крайчев Лице за контакт