Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Памет"
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: ул. Петър Богдан 27 карта
Телефони: +359 2 944 08 08; +359 887 919 437
Факс: +359 2 843 53 69
Email: fonndationmemory@abv.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90903
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Здравец Николов Хайтов Отговорно лице